مراحل گرفتن وقت سفارت سوئیس:

1- تکمیل فرم مربوطه در سایت سفارت پلاس +

2- ارسال تصویر پاسپورت

3- دریافت وقت سفارت سوئیس توسط ما

4- واریز هزینه دریافت وقت توسط شما

5- ارسال وقت تعیین شده برای شما

 

مدارک مورد نیاز در هنگام مراجعه به سفارت سوئیس:

 1- اصل گذرنامه با امضا به همراه گذرنامه های قبلی

الف- مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود

ب- ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است

 

2- شش قطعه عکس 4.5*3.5 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید

 

3- اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن

* ترجمه بدون نیاز به تاییدیه وزارت امور خارجه و دادگستری می باشد.

 

4- اصل و ترجمه گواهی حساب بانکی با مهر و امضای بانک

الف- حساب های جاری: کارکرد سه ماه اخیر

ب- سپرده های بانکی

* ارائه گردش حساب به زبان انگلیسی از طرف بانک همراه با مهر بین الملل قابل قبول می باشد.

* باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 50 میلیون تومان باشد.

 

5- اصل و ترجمه سند مالکیت

* ترجمه بدون نیاز به تاییدیه وزارت امور خارجه و دادگستری می باشد.

 

6- اصل و ترجمه مدارک شغلی:

الف- پزشکان: پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی

ب- وکلا: پروانه وکالت

ج- مشاغل دولتی حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق درافتی و تاییدیه مرخصی، آخرین لیست بیمه

د- بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی

ه- مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه و ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت

و- در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب/ آگهی تاسیس

ز- دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه: اصل نامه اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار

* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی می باشد.

* ترجمه ها بدون نیاز به تاییدیه وزارت امور خارجه و دادگستری می باشند.

 

7- برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی پدر به مسافرت رفته و همچنین خانم های متاهل که تنها سفر می کنند ارائه رضایت نامه محضری الزامی است.

 

 8- ترجمه مدارک شغلی همسر برای خانم های خانه دار 

 

نکات حائز اهمیت:

* حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارتخانه الزامی میباشد.

* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر نزد آژانس محل ثبت نام، باقی می ماند.

* ارائه چک رمز دار یا ضمانت نامه بانکی حداقل به مبلغ 50 میلیون تومان در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات، که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانت های بیشتر متعاقبا اعلام خواهد شد.